Scriptores - Nederlands - Vlaamse vereniging voor kalliegrafie - logo - tablet

Scriptores

Scriptores is er voor hedendaagse kalligrafen en letterkunstenaars. Vanuit de eeuwenoude westerse lettertraditie die de basis is voor onze kunst en ambacht is er in het ledenblad en de workshops volop aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, trends en technieken.

Privacy regels Scriptores

1. Gebruik van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het verwerken van de inschrijving en het beheren van deelname aan het evenement.
– het verstrekken van relevante informatie met betrekking tot het evenement, zoals updates, programma-aankondigingen, en andere verenigingsactiviteiten.

2. Delen van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het evenement of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De gegevens worden alleen gedeeld met partijen die voldoen aan strikte beveiligings- en privacyvereisten.

3. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang of verlies te voorkomen. Deze maatregelen omvatten onder andere encryptie, beperkte toegang tot gegevens en regelmatige beveiligingsaudits.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Scriptores

Scriptores is er voor hedendaagse kalligrafen en letterkunstenaars. Vanuit de eeuwenoude westerse lettertraditie die de basis is voor onze kunst en ambacht is er in het ledenblad en de workshops volop aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, trends en technieken.